رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی مداد بی زبان

دکلمه صوتی مداد بی زباندرد دندان بهتر از نیش زبان مردمان استزخم تنهایی وجودش بهتر از درمان آن استدرد بی جفتی دلیل مرگ هر گونه قناریستوگرنه گوشه ی زندان او پر آب و دان استگرچه می بینم جمال ماه زیبا را ز پاییندست من کوتاه و دردم قامت این نردبان استکرده صورت را مچاله روزگار سخت و نامردقدیمی شد دگر عکسم که در دستت جوان استکم کم ایمانم بوَد در معرض یک مرگ آنیکو کجا رفت آن خدایی که پناه ...

دکلمه صوتی سفره ی خالی

دکلمه صوتی سفره ی خالییاد دارم در غروبی سرد سرد،می گذشت از کوچه ما دوره گرد،داد می زد: "کهنه قالی می خرم،دست دوم، جنس عالی می خرم،کوزه و ظرف سفالی می خرم،گر نداری، شیشه خالی می خرم"،اشک در چشمان بابا حلقه بست،عاقبت آهی کشید، بغض اش شکست،اول ماه است و نان در سفره نیست،ای خدا شکرت، ولی این زندگی است!سوختم، دیدم که بابا پیر بود،بدتر از او، خواهرم دلگیر بود،بوی نان تازه هوش اش برده بود،اتفاقا مادرم هم، روزه بود،صورت ...

دکلمه صوتی میز های کافه

دکلمه صوتی میز های کافهتا بحال به ظرفیت میزهای کافه فکر کرده اید...؟که چه دل پُری دارند..؟که شاهد تمام اسرار ما میباشند...که همه ی ما آدمها،دورانی را در کافه ها زندگی کردیم...که سرمان را روی میز گذاشتیم و اشک ریختیم...که لرزش دست تک تکمان را حس کرده...که شاهد چه دروغهایی که نبوده...که چه خیانتهایی را از نزدیک لمس کرده و تکان نخورده...که چه قول و قرارهایی را که نشنیده...که پای تمام خوشی ها و غم هامان صبوری کرده...میزهای کافه ها،از ...

 • 918 روز پيش
 • علی غلامی
 • 604 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی چه زیبا میشد این دنیا

دکلمه صوتی چه زیبا میشد این دنیاچه زیبا میشد این دنیااگر شاه و گدا کم بوداگر بر زخم هر قلبیهمان اندازه مرهم بودچه زیبا میشد این دنیااگر دستی بگیرد دستاگر قدری محبت را..به ناف زندگانی بستچه زیبا میشد این دنیاکمی هم با وفا باشیمنباشد روزگاری که...نمک بر زخم هم پاشیمچه زیبا میشد این دنیانیاید اشک محرومیزمین و آسمان لرزدز آه و درد مظلومیچه زیبا میشد این دنیاشود کینه ز دلها گماگر بشکستن پیماننگردد عادت مردمچه زیبا میشد این دنیابا صدای ...

دکلمه صوتی دگرگونی

دکلمه صوتی دگرگونی

دکلمه صوتی دگرگونیمیگن جدیدا اخلاقم بد شدهحرفام تیکه داره و تلخ حرف میزنم اخلاقم بد بوده داغون تر شده اره عزیزم قبول دارم ولی کسی اجبارت نکرده رفیقم باشی فامیلم باشی دوستم باشی من همینم بدتر میشم اما بهتر نه خوبی کردم بدی دیدم خب منم تا یه حدی تحمل دارم خیلیا این چند وقت خودشونو خوب بهم نشون دادند حتی اونایی که با هیچ کس عوضشون نمیکردم اما دیگه هیچ کس برام مهم نیست تک باشم بهتره نه نارو ...

 • 920 روز پيش
 • علی غلامی
 • 687 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی پدر

دکلمه صوتی پدردکلمه صوتی پدرپدر که باشی سردت می شود ولی کت بر شانه فرزند می اندازی.چهره ات خشن می شود و دلت دریایی، آرام نمی گیری تا تکه نانی بیاوری.🍃پدر که باشی، می خواهی ولی نمی شود، نمی شود که نمی شود.در بلندایی از این شهرت مشت نشدن ها بر زمین می کوبی🍃پدر که باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی .هر روز خم تر از دیروز، مقابل آینه تمرین محکم ایستادن می کنی.🍃پدر که باشی حساس می شوی ...

دکلمه صوتی چای سرد

دکلمه صوتی چای سردلحظه‌هایی هستندکه هستیمچه تنهاچه در جمعاما با خودمان نیستیم!انگار روحمان می‌رود،همان‌جا که می‌خواهدبی‌صدا بی‌هیاهوهمان لحظه‌هایی کهشنیدیم و نفهمیدیمخواندیم و نفهمیدیمدیدیم و نفهمیدیمهوا روشن شدتاریک شدچای سرد شدیک لحظه سکوتبرای لحظه‌هایی کهبا خودمان نیستیم👤 #پابلو_نرودایاسمن باقرپور 

دکلمه صوتی اصفهان

دکلمه صوتی اصفهان به قلم مسعود_ایمانی_صورت و با اجرای یاسمن باقرپوراصفهان نصف جهانش،لب خندان شماستنصفه ی دیگرآن جلوه چشمان شماستطعنه میزد به جهان،نقش جهاناز هنرشغافل ازآنکه پری زادهِ میدان شماسترود زاینده که بر سی وسه پل می نازدعشوه اش ازاثر گرمیِ دستان شماستعالی قاپو که شده شهره به شطرنج فلکشاه وسرباز و وزیرش همه دربان شماستهفت دروازه سپاهان زهنرداردو لیکشهد آوازه ی او ازشکرستان شماستآن عمارت که چهل شاهدِ ایوان داردآب وآیینه اش ازچهرهِ رخشان شماستصورتا گوش به سازِ دل ...

دکلمه صوتی نامه ای از خدا

دکلمه صوتی نامه از خدا با اجرای یاسمن باقرپورعالم ز برایت افریدم گله کردیاز روح خودم درتو دمیدم گله کردیگفتم که ملاعک همه سرباز تو باشندصد ناز بکردی و خریدم گله کردیجان و دل و فطرتی فراتر ز تصوراز هر چه که نعمت به تو دادم گله کردیگفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشمبر بخشش بی منت من هم گله کردیبا این که گنه کاری و فسق تو عیان استخواهان تو هم تویی که از من گله کردیهرروز ...

دکلمه صوتی و زیبای پدرم به مناسبت روز پدر

دکلمه صوتی و زیبای پدرم به مناسبت روز پدر با اجرای یاسمن باقرپورفرقی نمیکند چطور بودنشدور یا نزدیک بودنش پیر یا جوان بودنش خندان یا اخمو بودنشهمین که هست دلگرمی من را کافیستصدای گام های پدر به من ارامش میدهدحتی زمانی که با صدای عصایش همخوانی میکنندظاهرش جدیست اما دلی دارد که مهربانی اش به وسعت یک اقیانوس استبد قول نیست اما گرفتار است با او راه بیاخسته که باشد تنهایش بگذارتودار است اما صبر کن خودش بعد حرف هایش ...

دکلمه صوتی حرف آخر

دکلمه صوتی حرف آخر با صدای یاسمن باقرپور و به قلم آزاده راجیباد می وزد...و منبه مسیری می نگرمکه هنوزحال و هوای تو را داردخنده دار استفکر کردن به خیالی کهبدون توقصد مردن نداردتقویم همکه محکوم است به فراموشیدروغگوی خوبی نیستم ،آینه هم همینطورنگاهش که میکنممی گِریدو جوانی ام...که در عمق آینه کمرنگ تر میشوداگر معنی عشق همین است ،دیگر نمیخواهمت...#آزاده_راجی [caption id="attachment_16302" align="aligncenter" width="300"] دکلمه صوتی حرف آخر[/caption]  [playlist ids="16303"] دسترسی به کانال تلگرامی دکلمه های صوتی جهت دسترسی کلیک کنیدجهت دسترسی ...

 • 1435 روز پيش
 • علی غلامی
 • 413 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی کلمات سرگردان

دکلمه صوتی کلمات سرگردان با صدای یاسمن باقرپوردلم به بوی تو آغشته استسپیده دمانکلمات سرگردان برمی خیزند وخواب آلوده دهان مرا می‌جویندتا از تــــــو سخن بگویمکجای جهان رفته‌اینشان قدم هایتچون دان پرندگانهمه سویی ریخته استباز نمی‌گردی، می‌دانمو شعرچون گنجشک بخارآلودیبر بام زمستانیبه پاره یخیبدل خواهد شد.کلمات سرگردان [caption id="attachment_16298" align="aligncenter" width="300"] دکلمه صوتی کلمات سرگردان[/caption]  [playlist ids="16299"] دسترسی به کانال تلگرامی دکلمه های صوتی جهت دسترسی کلیک کنیدجهت دسترسی به سایز دکلمه های صوتی سایت رمانکده کلیک کنید 

 • 1435 روز پيش
 • علی غلامی
 • 389 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی نرگس من چه زیبا شده ای

دکلمه صوتی نرگس من چه زیبا شده ای با صدای یاسمن باقرپورامشب ای نرگس من وای چه زیبا شده ایمثل زیبایی خود حیف که تنها شده ای..!بس که زیبا شده چشمان قشنگت امشبباز تک مصرع زیبای غزلها شده ای..!هرکه آمد به خدا در دل من جا نگرفتتو چطور بین دل کوچک من جا شده ای..؟چه بسا خط که نوشتند میان دل منتو از این بین ولی خط چلیپا شده ای..!همه ی باغچه در خواب زمستانی مردتو در این سردی دی ...

دکلمه صوتی تا او نخواهد نمیشود

دکلمه صوتی تا او نخواهد نمیشود با صدای یاسمن باقرپوربیا ببین که مرگ هم حریف ما نمی شودببین که قامت من از حادثه تا نمی شودتو نیستی خدای من ، من و تو هر دو بنده ایمفریب سروری مخور ، بنده ، خدا نمی شودهزار تیر حادثه ، کمین گرفته در کمانولی اگر نخواهد او ، یکی رها نمی شودوعده ی خوشبختی من ، به خواب مانده تا ابدگناه زنده بودنم که بی جزا نمی شودهمیشه مرگ قصه ها ، ...

دکلمه صوتی ما نفهمیدیم بیداری چه بود

دکلمه صوتی ما نفهمیدیم بیداری چه بود با اجرای  یاسمن باقرپور و به قلم فرهان محمدیما نفهمیدیم بیداری چه بود!یک نفر معنا نماید خواب راراستی، مهتاب شد گویای شب..یا که شب گوینده شد مهتاب را؟!ماه در این جلوه مدیون شب استغیبت ِ خورشید او را کرده مستچون نمی فهمی به غیر از آنچه هست..فرق بین ِ رعیت و ارباب راابتدا باید ز ماهی حق ربودتا نفهمد سهمش از دریا چه بودبی وجودش چون نمایی از وجود..حق بداند طعمه ی قلاب ...

دکلمه صوتی جای گریه درد میباری

دکلمه صوتی جای گریه درد میباری با اجرای یاسمن باقرپور به قلم فرهان محمدیابری شدی و جای گریه درد می باریدر شوک فرو رفتی ولی از گریه بیزاریجان و دلت از حجم این آوار می لرزدبر لرزه و پس لرزه چون ایران گرفتاریتاوان این ویران شدن جبران نخواهد شددیگر چه رازی در دل ِ خود با خدا داریدر قسمت و تقدیر و حکمت تا به کی پنهانمن خسته ام دیگر از این الفاظ تکراریاین خواب دیگر خواب نیست از بس ...

دکلمه صوتی ممکن نیست

دکلمه صوتی ممکن نیست با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم محسن انشاییبعد ازین سوختگی، خام شدن ممکن نیستبغض را خوردن و آرام شدن، ممکن نیستبه هوای من اگر آمده ای، تنها باشکفتر جلد دو تا بام شدن، ممکن نیستبنشین تا که نفس تازه کنی بعد برویک نفس با همه ادغام شدن، ممکن نیستآب در کوزه و تو کوزه شکستی، باشد!راستی! یک شبه خیام شدن ممکن نیست!عاقبت عشق گریبان تو را می گیردگرچه در مسلک تو رام شدن ممکن نیست#محسن_انشایی [caption ...

دکلمه صوتی همیشه همین قدر زیبا بمون

دکلمه صوتی همیشه همین قدر زیبا بمون با صدای یاسمن باقرپور و به قلم سیامک عباسیبگو! حاضرم زندگیمو بدمبفهمم غمِ توو نگات از چیهفقط خنده هات باشه توو زندگیمواسه اینکه خوشبخت شم، کافیهبگو! تا سبک شى، بخندى برامبگو! حسِ من باورت مى کنهیه بغضى همیشه توو لبخندتهکه هر روز زیباترت مى کنهتو رو دوست دارم جاى هر دومونتو زیبایى اندازه ى آسمونهمه خواهشم از تو اینه فقطهمیشه همین قدر زیبا بمونبگو! تا غمِ توو نگاهت برهتا دنیا رو با خنده ...

دکلمه صوتی هوای دلم ابریه

دکلمه صوتی هوای دلم ابریه با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم شیما ماهانیهوا که باران می بارد به کجا باید بروم که نقش از روی تو پیدا نباشداسمان هوا را و باز نفس هایت را با عشق در من پراکنده می کندوای که نمی رود دمی نام تو از نظرمکجایی که دیگر هیچ جز تو نمی خواهمبوی باران افتاده به تنم، حال و هوایم ابری تر شدهو میان این خیال تنهایی دگر چه می خواهی از منای بی هواتر ...

دکلمه صوتی و جدید اشک نریز با اجرای یاسمن باقرپور

دکلمه صوتی زیبای اشک نریز با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم محسن انشاییزل بزن! بعد تماشای خودت، اشک نریزگریه کن جای همه، جای خودت اشک نریزپای شعر همه با بغض مدارا کردیلا اقل پای غزل های خودت، اشک نریزتا کجا "شوری" و "تلخی"؟ چقدر "داغی" و اشک؟سربکش! این همه در چای خودت اشک نریزنه رسیدی به رسیدن، نه رسیدی به سفرپشت کوتاهی رویای خودت، اشک نریزدل بکن تا برود، بغض نکن، حرف نزنمرد باش و سر امضای خودت اشک نریز#محسن_انشایی [caption ...

 • 1451 روز پيش
 • علی غلامی
 • 758 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی و زیبای عشق یعنی ما

دکلمه صوتی زیبای عشق یعنی ما با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم حوری طاهریعجیب عطر آرامش میدهدآغوش امنش را میگویمساعت های زیادی را به دور از عشقِ دلش سپری میکند تا رفاه را فراهم کند برای زندگی جانشهمین که دستان لطیفت را جای دهی میان دستان مردانه اشانگار دنیا راداده ای به قلب فداکارشخستگی اش ، تنشش ، روزهای پر از مشغله اش ، خداحافظی میکند با وجود مردانه اشهمین که کنارش بنشینی خودت را کمی لوس کنی و ...

دکلمه صوتی زیبای چای تلخ با اجرای یاسمن باقرپور

دکلمه صوتی زیبای چای تلخ با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم حوری طاهریدلم چای تلخ میخواهدکنار پنجره کافه ای دنجگوشه ای خلوت و خیره به خیابان شلوغدلم عجیب گرفتوقتی جای خالی تورا دیدم که چایت یخ کردگرمای اشک های سرازیر شده روی صورتم عجیب دلارام بود در آن سوز زمستانیدلم چای تلخ میخواهدچون بی تو همه چیز تلخ است چای که دیگر چای استتوبرای فهمیدنمباید مزه مزه کنی این طعم تلخ زهر ماری را.#حوری_طاهری [caption id="attachment_15924" align="aligncenter" width="300"] دکلمه صوتی ...

 • 1451 روز پيش
 • علی غلامی
 • 688 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی تاریکی نورانی با اجرای یاسمن باقرپور

دکلمه صوتی تاریکی نورانی با صدای یاسمن باقرپور و به قلم نیلوفر جانعلی زادهنمی‌توانستم چیزی را ببینم، تاریک بود همچون گور بی‌آنکه باشد اثری از نور!نمی‌دانستم کدام سو قدم بردارم تا نشود درد و زخمی این وسط سربارم.ترس در وجودم رخنه کرد، عرق سرد بدنم را در آغوش گرفت و لرزش، میانِ دستانم جاخشک کرد!میانِ گام برداشتن به عقب یا به جلو معلق مانده بودم.یک قدم به سمت جلو، قدم بعدی و پس از آن دیگری را نیز با اضطراب ...

 • 1458 روز پيش
 • علی غلامی
 • 573 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی خیلی دوستم بدار با اجرای یاسمن باقرپور

دکلمه صوتی خیلی دوستم بدار با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم محمود دولت ابادی سخن می‌گوید و نمی‌گوید.می‌گوید تا نگوید، تا پنهان کند چیزی را در انبوه گفته هایش.و سخن نمی‌گوید تا گفته باشد نکته ناگفته‌اش را که اگر بر زبان بیاورد یقین دارد محال به نظر خواهد رسید.پس فقط بغ می‌کند و خاموش می‌ماند.اما در نهان می‌گوید دوستم بدار!دوستش می‌داری، می‌گوید نه، دوستم بدار! دوستش می‌داری. می‌گوید نه، خیلی دوستم بدار! خیلی دوستش می‌داری.اما این کافی نیست.می‌گوید خیلی، خیلی، ...

 • 1463 روز پيش
 • علی غلامی
 • 968 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی بسیار زیبای یا حسین

دکلمه صوتی یا حسین با اجرای یاسمن باقرپور و به قلم نجفلو مهدییا حسین از تو سرودن غم دل را بِزدایدبردن نام تو مولا گره از دل بِگشایدکه تو مِصباح هُدائی و تو کشتیِّ نجاتیای بقربان تو نامت دل عالم بِرُبایدعتو همان جان جهانی که جهانی به تو مدیونگفتن از مدح تو با این همه اوصاف نَشایدنور چشمان علی سَبط نبی، زاده ی زهراکیست از عهده ی مدح تو و وصف تو بر آید؟تو چو دریائی و دریا که به ...

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • googlegoogle...
 • من واسه بقیه رمان پرداخت کردم ولی،هیچ لینکی واسه من ارسال نشد...
 • الههسلام خسته نباشید نویسنده عزیز رمان جذاب و زیبایی بود...
 • Lbبه شدددددت زیبا بود...
 • پریساعالی بود...
 • حیدریبله منم واریز کردم لینکی ارسال نشد...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.