رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی عمیق ‌ترین ‌درد

دکلمه صوتی عمیق ‌ترین ‌دردعمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی .عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته شده .عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،بلکه نداشتن شانه های محکمی است ...

 • 320 روز پيش
 • علی غلامی
 • 2,368 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی یکنفر بی‌ دلیل‌ میمیرد

دکلمه صوتی یکنفر بی‌ دلیل‌ میمیرداز اینکه بعضی وقت ها می آزارمت غمگین نیستمتلافی نمیکنم اما گاهی پشت بهانه هایتچنان از تو دور میشوم که یادم نمی آید لحظاتی قبل دوستت داشتمبیا و مرا به سردترین احساسم پیشکش نکنبیا و در کنایه ی حرف هایت به فاصله ام نخوانمگر نه اینکه تنها احساسم به نگاهت موجی از عاشقانه های خالصانه استمیدانیاین حجم از بهانه هایت ،این موج از ندیدن هایتو این حد از بی انصافی اتمرا به فاصله ای عمیق ...

دکلمه صوتی ساده بمان

دکلمه صوتی ساده بمانمن از تو از تمام تو از تمام تمام تو سرشارم.وقتی با اشتیاق تمام به موهایت سنجاق میزنی وقتی ریزریز از ریزش موهایت شکایت میکنی و به صورتت در آینه دقت میکنی.گاهی دلم میخواهد آرام موهایت را شانه بزنم و با تمام نابلدیم آنها را ببافم و تو کودکانه بخندی و مسخره ام کنیچقدر زیباتر میشوی وقتی میخندیصبح ها دیدن سادگی و ژولیدگی ات که با پشت دست چشمهایت را میمالی برایم زیباترین تصویر دنیا از زنی ...

دکلمه صوتی کجایی

دکلمه صوتی کجایی

دکلمه صوتی کجاییامروز یک نفر برایم اشتباهی فرستاد:«کجایی؟!»دلم هُری فرو ریخت،مدتها بود منتظر شنیدن همین یک کلمه بودم...چه فرقی می‌کند کجای دنیا نشسته باشی؟! مهم این است که یک نفر هست که کجا بودنِ تو برایش مهم است!شاید آن یک نفر رویش نشود بگوید دلم برایت تنگ شده و به جانم نق میزند بیا دیگر... و همه ی این حرف را خلاصه کند در «کجایی؟!»داشتم به همین چیز ها فکر میکردم که دوباره برایم فرستاد:ببخشید اشتباه فرستادم!برایش نوشتم:میدانم، من در ...

دکلمه صوتی دلبرجان

دکلمه صوتی دلبرجان

دکلمه صوتی دلبرجانخب لعنتی جان !یکبار هم تو بشو همانی که من می خواهمهمانی که برایم آرام ‌و ‌قرار ندارد ...همانی بشو که قصه ام را همه جا ، جار می زندهمانی که با شنیدن صدایم دلش هُری می ریزد پایین ،و قند توی دلش آب میشود ...یکبار هم تو عاشقم باشو برایم دیوانگی کندلبر جان !نمیشود کمی من شوی؟دانلود رمان سقوط یک کوه جلد دومدکلمه صوتی حقیقت دارد تو را دوست دارمدانلود رمان مرکادکلمه صوتی جرم عاشقیدانلود رمان بغض ...

دکلمه صوتی حل میشوم درتو

دکلمه صوتی حل میشوم درتودور خودم می چرخم و حل می شوم در تومرزی میان من و این دیوانگی ها نیستآخر کجایی ماه من ؟دورت بگردم من!زیبایی یک عشق جز پروانگی ها نیست.آموختم پروانگی را آن زمانی کهدنیا به کار پیله کردن های ممتد بودبا اکتفا کردن به شمعی جای خورشیدتجانبازی ام جانبازی پنجاه در صد بود.بعد از تو انگاری هوا اکسی‍‍ژنش کم شدعرصه برای سینه تنگ و تنگ تر می شدبالا می آوردم خودم را توی اشعارمشب ها که ...

 • 597 روز پيش
 • علی غلامی
 • 735 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی سیگار داری؟

دکلمه صوتی سیگار داری؟تنها شدن را دوست دارم؛ غار داری؟جایی برای خلوت بسیار، داری؟جایی برای خلسه و خوابیدن روحجایی برای کشتن تکرار داری؟درها نمی فهمند دنبال چه هستمدر حد زندان، تا ابد، دیوار داری؟امشب تصور کن "اناالحق" حرف ما بودجایی برای نصب دوتا دار داری؟امضا نخواهم کرد آدم بودنم رامهری برای اینهمه انکار داری؟بالا و پایین می پرم، تو هاج و واجیدر آستینت طاقت یک مار داری؟...اصلا ولش کن هر چه گفتم را.. ولش کناصلا ولش کن شعر را، سیگار ...

دکلمه صوتی تاریخ بودن هایمان

دکلمه صوتی تاریخ بودن هایمانمهر ورزیدن زیباترین کار دنیاست.اصلاجهان باید روی عشق بچرخد.روی هر چیزی که آدها را به هم نزدیک میکند.روی هر چیزی که از شدت تلخی ها کم کند و بر قوت خوبی ها اضافه.روی هر چیزی که برای حتی چند لحظه ما را از عمق تاریک روح خسته مان بکشد بالا، به سمت نور، به سمت روشنایی، به سمت شادمانی.روی هر چیزی که برای مدت کوتاهی هم که شده کمکمان کند تا سردی و سرما و روزهای ...

دکلمه صوتی زن همین است

دکلمه صوتی زن همین استگاهی وقت ها دلت که خالی می شود پر میشوی از تنهایی..بغض می کنی،کز میکنی،غر میزنی ..اصلن به همه چیز چنگ میزنی..حجم دلتنگی های تو آنقدر زیاد است که هیچ چیز کمش نمی کند مگر دستی که آرام دست هایت را بگیرد و عاشقانه روبرویت بنشیند و ساده بپرسد عزیزم چه خبر؟خواستم بگویم چقدر این لباس به تو می آید...وای چقدر موهایت بلند شده...بهتر نیست به جای صورتی چرک به ناخن هایت قرمز بزنی؟رنگ رژ لبت ...

 • 755 روز پيش
 • علی غلامی
 • 3,415 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی آدمها فراموش نمیکنند

دکلمه صوتی آدمها فراموش نمیکنندآدمها فراموش نمیکنند؛فقط یاد میگیرند گفتنِ دلتنگی،دلتنگی را رفع نمیکند،دلتنگی را کم نمیکند،دو برابرش میکند...فقط یاد میگیرند زل زدن به عکسِ یک آدمِ رفته،به عکسِ یک آدمِ فراموشکار دردی را دوا نمیکند،فقط درد روی درد میشود...فقط یاد میگیرند؛در آوردن خاطرات از آن ته ته های ذهن هیچ نتیجه ای ندارد جز بغض و یک هفته دل درد از سر زیاده روی تویِ غصه خوردن...آدمها فراموش نمیکنند؛دکلمه صوتی عجب صبری خدا دارددکلمه صوتی آدم ها فراموش نمی ...

دکلمه صوتی عجب صبری خدا دارد

دکلمه صوتی عجب صبری خدا داردعجب صبری خدا دارد !اگر من جای او بودم .همان یک لحظه ی اول ،که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان ،جهان را با همه زیبایی و زشتی ،به روی یکدگر ، ویرانه می کردم .□عجب صبری خدا دارد !اگر من جای او بودم .که در همسایه ی صد ها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم ،نخستین نعره ی مستانه را خاموش آن دم ،بر لبِ ، پیمانه ...

دکلمه صوتی هیچوقت فراموش نمیشی

دکلمه صوتی هیچوقت فراموش نمیشیمیدانی؟حالا که دقت میکنممیبینم دلم دیگر خیلی چیزها را نمیخواهد ..دیگر به خیلی از کارهای موردعلاقه ام علاقه ای ندارم ..دیگر به خیلی از آدمها وابستگی ای ندارم ..دیگر به خیلی از اتفاقات مهم اهمیتی نمیدهم ..میدانی؟حالا که دقت کنم میبینمدیگر خیلی کم هندزفری استفاده میکنم ..دیگر خیلی کم کتاب میخوانم ..دیگر خیلی کم بیرون میروم ..دیگر خیلی کم خرید میکنم ..دیگر خیلی کم دلم تنگ میشود ..دیگر خیلی کم اهمیت میدهم ..دیگر خیلی کم دلخور ...

 • 755 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,290 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی آخرین پاییز

دکلمه صوتی آخرین پاییزمحبوبم!مرا بخاطر گریزم از خاطراتمان، از گذشته ای پر شور، از پاییزهایی که چنان بی محابا ما را بهم نزدیک می کردند، ببخش. بی تو، در پاییزی ترین روزهای سال، غمگین ترین آدمی هستم که با جسارت تمام هنوز روی پاهای خودش ایستاده و هنوز آنقدر عشق را مقدس می داند که باورش نمی شود خداحافظ یعنی خداحافظ!مرا بخاطر اشک هایی که باید در فراقت می ریختم ولی مصرانه در گلوگاهم نگاه داشتم ببخش! پشت این پنجره ...

دکلمه صوتی قوی نباش

دکلمه صوتی قوی نباش

دکلمه صوتی قوی نباشکاش یه راه فراری بود.یه نقطه ای که آدم بره و چشم تو چشم هیچ آدمی نشه.نمی گم بمون و قوی باش چون مزخرف ترین حرفیه که تو این شرایط میشه گفت.آدم حق داره یه روزایی خیلی ضعیف باشه ،حق داره خسته شه، حق داره اونقدر از غم بباره که چشماش پف کنه.هیچکس حق نداره بگه قوی نیستی رفیق!آدمایی که همیشه قوی بودن بالاخره یه روز یه جایی کم میارن.این خودخواهیه که بهت بگم قوی باش.قوی نباش.قوی ...

دکلمه صوتی فقط بری

دکلمه صوتی فقط بریگاهی وقتها آدمها، آدم رو به جایی می رسونن که یک دفعه هیچی براش مثل گذشته نیست. نه خیابونای پُر درختِ قدیمی همون خیابونان ، نه بوی کاغذ کتابفروشی ها همون بو، نه طعم چای و نُقل هل، عصرای تابستون روی بهارخواب پر گل خونه مادربزرگ همون طعم، نه عطر خاک بارون خورده کوچه دم دمای صبح همون عطر، نه صدای کبوترای چاهی سر ظهر، سر دیوار همون صدا.آدم به یک مرحله ای می رسه که یک ...

دکلمه صوتی نهایت عشق با صدای پدرام ثانی

دکلمه صوتی نهایت عشق با صدای پدرام ثانیمن از نهایت #عشق حرف می زنممن از انتخابی آگاهانه حرف میزنممن از بودن ، از همدل بودن حرف میزنماز همان بودن هایی که از طرز نگاهش‌ ، حتی از لحن صدایشمیفهمی در دلش چه می گذردمن ازچشم بسته هم ، روی ماهش را دیدن حرف میزنم!که وقت هایی که دلگیرست ،که بی تاب ستکه وقت هایی که بهانه گیر می شودچه می خواهد!؟آغوش می خواهد یا خلوت؛همراهی می خواهد یا دیده شدن…من ...

دکلمه صوتی تورا دوست می دارم

دکلمه صوتی تورا دوست می دارمتو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارمبرای خاطر عطر گسترده بیکرانو برای خاطر عطر نان گرمبرای خاطر برفی که آب می شود،برای خاطر نخستین گل هابرای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی رماندشانتو را برای خاطر دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه زنانی که دوست نمی دارم دوست می دارم.جز تو ، که مرا منعکس ...

دکلمه صوتی صدای باران

دکلمه صوتی صدای باران با اجرای پدرام ثانیدلم را سخت و به تکرار شکسته ای. با این حال نشستم و با قلبی رنجیده و روحی آزرده برای آرامشت دعا کردم.امروز به این نتیجه رسیدم که سختی‌های زندگی‌ را به فالِ نیک‌ بگیرم. که درد‌هایم را گرامی‌ بشمارم، به خصوص آنهایی که تو بر روحِ شکننده و روانِ بی‌ پروایم به جای گذاشتی‌ . که اشتباهاتم را، حتا تلخ ترینشان را دوست داشته باشم و عواقب‌شان را با جان و دل ...

دکلمه صوتی فردا روز دیگریست

دکلمه صوتی فردا روز دیگریست با اجرای پدرام ثانیسالها طول کشید تا بفهمم گاهى بد نیست کنترل را از دست بدهم. بفهمم گاهى باید از فکر آن جایزه هایی که روى طاقچه رویاهایم چیده ام بیرون بیایم. بفهمم آن مدال هایی که قرار است اطرافیانم به گردنم بیاندازند، همان بهتر که به میخ کج و کهنه اى آویزان بماند تا بر گردنِ قهرمانى که از رنج ِ خود و رنجاندنِ دیگران دچار خوف دائمى ست.بفهمم قرار نیست همیشه از همه ...

دکلمه صوتی شهر خالی زندگی خالی

دکلمه صوتی شهر خالی زندگی خالی با اجرای پدرام ثانیشهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالیجام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالیکوچ کرده دسته دسته آشنایان عندلیبانباغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالیوای از دنیا که یار از یار می‌ترسدغنچه‌های تشنه از گلزار می‌ترسدعاشق از آوازه‌ی دیدار می‌ترسدپنجه‌ی خنیاگران از تار می‌ترسدشهسوار از جاده‌ی هموار می‌ترسد...  

دکلمه صوتی زمان

دکلمه صوتی زمان

دکلمه صوتی زمان با اجرای پدرام ثانیمیدانی فکر میکنم برای همه ما آدم ها لازم است یکبار بنشینیم جلوی یکدیگر ، یک لیوان چای دارچینی از آن مدل هایی که وقتی پنج دقیقه مانده است تا کاملا دم شود عطر و بویش تمام حال و پذیرایی را بر میدارد بریزید و بعد بخواهی که از کودکی هایش برایت حرف بزند ، از شیطنت هایش ، از تمام خوردنی های مورد علاقه اش که حاضر بود دنیا را برایشان بسپرد به ...

دکلمه صوتی یقین یافته

دکلمه صوتی یقین یافته با اجرای پدرام ثانیمن فکر می کنمهرگز نبوده قلب مناین گونه گرم و سرخاحساس می کنمدر بدترین دقایق این شام مرگ زایچندین هزار چشمه خورشیددر دلممی جوشد از یقیناحساس می کنمدر هر کنار و گوشه این شوره زار یاسچندین هزار جنگل شادابناگهانمی روید از زمینآه ای یقین گمشده، ای ماهی گریزدر برکه های آینه لغزیده تو به تومن آبگیر صافی ام، اینک! به سحر عشقاز برکه های آینه راهی به من بجومن فکر می کنمهرگز نبودهدست ...

دکلمه صوتی خداحافظ آدم های نامهربان

دکلمه صوتی خداحافظ آدم های نامهربان با اجرای پدرام ثانیباید خداحافظی کرد!از همه آنهایی که دوست داشتنِ بی‌ شائبه را نیاموخته اند.از همه آنهایی که عشق را حقِ مسلمِ خود می‌‌دانند و حتی ذره‌ای عشق ورزیدن بلد نیستند.از همه آنهایی که چشم‌هایشان را به خوبی‌‌ها می‌‌بندند و کوچکترین اتفاق‌ها را از دریچه ی شک و تردید می‌بینند.از همه آنهایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌شود، آنهایی که تمام فرصت‌ها را غنیمت می‌‌شمارند برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌ ...

دکلمه صوتی آرام باش

دکلمه صوتی آرام باش با اجرای پدرام ثانیآرام باش..درد هاییست ک نمیشود گفت,,ولی میشودنوشت,حال غریبی ات از کجا مانده بر تن این عریانی باد.کجا شتاب گرفته ای ک همچون مجنونیِ درخت بید دور خودت چرخ میزنی.... 

دکلمه صوتی لحظه های تلخ

دکلمه صوتی لحظه های تلخ  با اجرای پدرام ثانیاز میان ما دو نفر، من آن یک نفری بودم که از روز اول اعتقادی به عشق، به صورت رایج آن نداشت.برای کسی مثل من که دوست داشتنی صادقانه و راستین، حکم اول و آخر وجود و حضور دو نفر درکنار یکدیگر است، عشقی مجنونی، چه معنایی می توانست داشته باشد جز سینه چاک دادن هاییکه یا ریشه در دروغ دارند یا در توهمات و یا در احساسات زود گذر؟من عشق را ...

 • 1182 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,391 بازدید
 • یک نظر
ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • googlegoogle...
 • من واسه بقیه رمان پرداخت کردم ولی،هیچ لینکی واسه من ارسال نشد...
 • الههسلام خسته نباشید نویسنده عزیز رمان جذاب و زیبایی بود...
 • Lbبه شدددددت زیبا بود...
 • پریساعالی بود...
 • حیدریبله منم واریز کردم لینکی ارسال نشد...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.