رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی برای تو

دکلمه صوتی برای تو نویسنده وگوینده حدیث نجفیبرای تومی نویسم.ازتومی‌گویم وازحالِ چشمانت.ازتومی نویسم واز زنگِ صدایت!ازنبودنت درعین حال که بایدباشی...آخر خصوصیاتت رانمی توان بیان نکرد.نگاهِ گیرایت را؟چشمانِ زیبایت را؟قدوقامتت راچطورمی شودبیان نکرد؟!می نویسم تا بدانی وبخوانی،دوست داشتنت به اندازه ی فرسنگ ها فاصله ای که باهم داریم؛درد دارد!فقط بدان حالِ من،خوب است ومی دانم که نیازی به‌احوال پرسی هایم نداری!می دانم که شایدگوشه چشمی هم،به دلنوشته هایم نیاندازی.همه چیز را از بَرهستم،این راهم می دانم که،حتی نگاه کردنت هم سهمیه ...

قصه صوتی کودکانه سلطان شهربرنجک

قصه صوتی کودکانه سلطان شهربرنجک با اجرای حدیث نجفی🍛سلطان شهر برنجک💭یکی بود،یکی نبود.یک دیس پر از برنج و عدس بود که آماده ی پختن شده بود.یک برنج زرنگ از دیس بیرون پرید.مورچه ای او را دید و با خود گفت:جانمی!ناهار داریم ! برنج داریم!غذا داریم! غذا داریم!و برنج را برداشت.برنج گفت:من سلطان برنجکم!پیش همه من تکم!کجا می بری منو؟!میخوای بخوری منو؟!مورچه گفت:منو ببخشید سلطان!دارم نزنید قربان!برنج گفت:می بخشمت!با من به شهر برنجک بیا ، تو وزیر من میشوی.بعد از مدتی ...

دکلمه صوتی زیبای صبور باش

دکلمه صوتی صبور باش با اجرای حدیث نجفیهر چقدر که می‌توانی صبور باشآرام و صبور...نه اینکه غصه‌ها را رج به رج، ردیف به ردیف، بچینی توی دلت و دم نزنی و غمـباد بگیری و آنـوقت بگویی که صبورم...!"صبور باش" یعنی:آنقدر فیــتیله‌ی چراغِ توکلت را بالا بکشی، که نور آرامش حضورشتمام دلت را روشن کند...تمام دلت را به امید فردا که نه،به امنیت همین لحظهبه شیرینی همین الانروشنِ روشن کند...بگذار گریه‌هایت که تمام شد،آفتاب مهربانی‌اش بتابد به گوشه گوشه‌ی دل و ...

 • 1446 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,419 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی قدم

دکلمه صوتی قدم با اجرای حدیث نجفی و قلم نگارآل خمیسقدم می زنمهمراه با تودر خیابانی که هیچ وقت قدم نزده‌ایم...به این جدایی دل خراش تا به حال فک کرده‌ای جانا؟من دوستت دارم...و به یادت دیووانگی می کنمقدم می زنم و گریه می کنم بگو که باید آسمان را به زمین بدوزم یا زمین را به آسمان؟مشرق را به آتش بکشم یا مغرب؟که تو برگردی...که باور کنی دارم جان می دهم...تو خوب می دانی که من خوب بلدم برای تو ...

دکلمه صوتی عید قربان امسال

دکلمه صوتی عید قربان امسال با اجرای حدیث نجفی و قلم سمانه بازاریعید قربان امسال باتمامی سال های دیگر فرق می کند!عید قربان امسال نگاهت قربانی کرد دلم را ...نگاهت به غارت برد مرا !عید امسالم را با یاد تو قربان می کنم.عید قربان امسال با یاد تو شروع می شود ...و با یاد توهم به اتمام می رسد!عید قربان امسال دلم فقط به یک اشاره تو بند دارد تا قربانی شود برایت!این دل را دست کم نگیر جانماین نقطه ...

دکلمه صوتی ساعت دوازده شب

دکلمه صوتی ساعت دوازده شب با اجرای حدیث نجفی و قلم سمانه بازاریآریمن همانم ،همان دختر شاد و پر از انرژیمن همانم ولی ...ساعت که از دوازده شب می گذردپایم که رختواب می رسد!سرم را که زیر پتو پنهان می کنمخیلی چیز ها تغییر می کند...آنجاست که دیگر خبری از آن دخترک شاد و سر کش نیست!آنجاست که بغض هایم سر باز می کنند.همان بغض هایی که در پس این روز هایم درست جایی در میانسینه ام جا خوش کرده ...

دکلمه صوتی فرشته ای در آسمان با اجرای حدیث نجفی

دکلمه صوتی فرشته ای در آسمان با اجرای حدیث نجفی و به قلم آتنا جاوید نژاد"فرشته ای در آسمان"دختر...واژه ی غریب چهارحرفی!به راستی که دختر...دختر چیست؟؟؟دختر کیست؟؟؟یک واژه؟!چهارحرف؟!یک زنده یا یک مرده...نه!دختر همان من است و من همان دختر...دختر یعنی مظهر فاطمه...و تو ای مظهر علی، کجاست مظهر تو؟!در حس هوس؟؟؟؟آتنا اصلانی...حتما نامش را شنیده اید!نمی دانم چه بگویم!!!بگویم مرگ ناگهانی یا قتل...اتنا جان تو نه مانتوی کوتاه داشته ای...و نه شلوار جذب و نه صدای پرعشوه و لوندی که ...

دکلمه صوتی مادر به قلم و با اجرای حدیث نجفی

دکلمه صوتی  مادر به قلم و با اجرای حدیث نجفیآغاز شد ماه مهر...ماهی که شاید،تلخ باشد وشاید شیرین.اما برای من زیباست...چون فرشته ای مهربان در این ماه پابه دنیا گذاشته است...مادرم را می گویم،پریزاد دلم را می گویم.مهربان بانوی من در آغاز مهرماه چشم گشوده است.تنها رفیقی که بی منت برایم؛مادرانه هایش را حراج میکند.تنها همدم وهمپایی که هیچ وقت مرا رهانمی کند.‌دلدادن به مادر وعاشق اوشدن،لیاقت میخواهد...سعادت میخواهد که مادرت راعاشقانه بخواهی.که،مادرانه هایش رابا وتمام وجود ستایش کنی...مادر تنها ...

دکلمه صوتی مرا ببین

دکلمه صوتی مرا ببین با اجرای حدیث نجفی و به قلم سروش کلهرصدایم را ببینمنبى صدا با تو سخن مى گویمدر تاریکىروزنه اى به سوى تو پیدا مى کنمبه سمتت مى آیمدر سکوت مى شکنم...کسى نیست که مرابا تو باشد..شاید عشق همین استکه تو باشى ومن باشم ویک دنیافاصله بین من و تمام نداشته هایم...اکنونمى شنوى مراسمت من نیستىدست در دست سرنوشتمن هم یکى از همانهزاران عاشقِ آلوده به عشقمحیف نیستاین همه سازش...این همه خواهش....دریاب مرا...#سروش_کلهر  دانلود تمامی کارهای حدیث نجفی[caption ...

دکلمه صوتی فرشته ای درآسمان

دکلمه صوتی فرشته ای درآسمان با اجرای حدیث نجفی و به قلم آتنا جاویدنژاد"فرشته ای در آسمان"دختر...واژه ی غریب چهارحرفی!به راستی که دختر...دختر چیست؟؟؟دختر کیست؟؟؟یک واژه؟!چهارحرف؟!یک زنده یا یک مرده...نه!دختر همان من است و من همان دختر...دختر یعنی مظهر فاطمه...و تو ای مظهر علی، کجاست مظهر تو؟!در حس هوس؟؟؟؟آتنا اصلانی...حتما نامش را شنیده اید!نمی دانم چه بگویم!!!بگویم مرگ ناگهانی یا قتل...اتنا جان تو نه مانتوی کوتاه داشته ای...و نه شلوار جذب و نه صدای پرعشوه و لوندی که دل را ...

دکلمه صوتی بسیار زیبای احتیاط کن

دکلمه صوتی احتیاط کن با اجرای حدیث نجفی و قلم فرشته رضایی بعضی ها هم هستند که ادعا می کنند دوستمان دارند اما خیلی بااحتیاط از عشق می گویند خیلی با احتیاط ابراز احساسات می کنند.پای حرفشان که می نشینی می گویند دلدادگی خوب است اما دلبستگینه، می گویند باید منطق داشت، باید برای همه چیز اندازه تعیین کرد بایدفکر فردا بود که اگر یک روز نبودیم و ترکشان کردیم خیلی دلتنگمان نشوندو روزهای نبودنمان حال روزهایشان را خراب نکند. اما ...

دکلمه صوتی و زیبای درخشش امید

دکلمه صوتی درخشش امید با اجرای حدیث نجفی   و قلم خدادادجلالیوقتی مابرباد رفته هاکازابلانکارا ازاینجا تا ابدیت درنهایت بادرخشش ببینیممیشویم مثل دیوانه ای که ازقفس میپردودرجادوی پارادیزوبرفراز آسمان برلیناوج میگیریم وبرای رستگاری درشاوشنگ آماده می شویم دلم میخواهدبایکپاپیون چشمان کاملا بسته سوارآخرین قطارگاندی ازپل رودخانه ی کاوایتابلندی های بادگیر وجاده ماهلند به خاطر زیبای آمریکایی وزوربای یونانی بهجاده بزنم تا شکوه علف زار وشنیدن داستان عشق شاید نیمه شبی درپاریسبایک راننده تاکسی دوست شوم واوداستان های آمیانه ای ازیک گاو ...

 • 1524 روز پيش
 • علی غلامی
 • 7,859 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی و زیبای یک جرعه شعر

دکلمه صوتی  یک جرعه شعر باصدای حدیث نجفی و به قلم بیتا امیری 📌 #یک_جرعه_شعر ☘️در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست،می‌رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست !می‌نشینی رو به رویم خستگی در می‌کنیچای می‌ریزم برایت توی فنجانی که نیست !باز می‌خندی و می‌پرسی که حالت بهتر است ؟باز می‌خندم که خیلی... گرچه می‌دانی که نیست !شعر می‌خوانم برایت، واژه ها گل می‌کنندیاس و مریم می‌گذارم توی گلدانی که نیست !چشم می.دوزم به چشمت، می‌شود آیا کمیدست‌هایم ...

 • 1532 روز پيش
 • علی غلامی
 • 883 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی تو خیلی چیزها را نمی دانی

تو خیلی چیزها را نمی دانی بمناسبت روز دختر تقدیم به تمام دختران سرزمینمکاری از حدیث نجفیبه قلم زیبای سمانه بازاریمی دانی جانمراستش را که بخواهی ، حق با توست.تو خیلی چیز ها را نمی دانی.تقصیر تو نیست...دختر بودن را برایت اشتباه معنی کرده اند!تو فکر می کنی تمام دخترانگی های دنیا در رژ لب قرمز و لاک های رنگا رنگ معنا می شود.باید یک روز هم که شده جای یک دختر باشی تا بفهمی.تا بفهمی که اگر دختری موهایش ...

دکلمه صوتی بسیار شنیدنی دست نوشته ای به نام تو

دکلمه صوتی  بسیار شنیدنی دست نوشته ای به نام توآدم‌های اطرافم...کمی پر جنب و جوشند...کمی پر تحرک...شاید،آدم‌های شادی باشند که الکی خوشحالی می کنند...آدم های اطرافم را به جرعت می توانم حوصله سر بر ترین آدم‌های دنیا خطاب دهم...شاید،مشکل از من باشد...که کمی ناراحتم کمی پر بغض...راستش را بخواهیدخاطره‌ای دارد درون مغزم را بهم می ریزد...خاطره‌ای که از روز‌های دور به یاد دارم...همان روزهایی که...بگذریم،از رفتنش بگویم که چه شود؟که دوباره تمام بدنم سرد و دست هایم بی حس شوند؟درد ...

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • googlegoogle...
 • من واسه بقیه رمان پرداخت کردم ولی،هیچ لینکی واسه من ارسال نشد...
 • الههسلام خسته نباشید نویسنده عزیز رمان جذاب و زیبایی بود...
 • Lbبه شدددددت زیبا بود...
 • پریساعالی بود...
 • حیدریبله منم واریز کردم لینکی ارسال نشد...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.