رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی زیبای معجزه ی سرزده

دکلمه صوتی معجزه ی سرزده با صدای رقیه رحیمی و به قلم علی کیاآدمهایی هستن شبیه معجزه می مونن...مثل یه اتفاق سرزده وارد زندگیت میشن...مثل برنده شدن در یک‌قرعه کشی...که شانس برنده شدنت کمتر از یک درصده..شیرین..... دل چسب.....وقتی وارد زندگیت میشن انگار با خودشون آرامش میارن....بدون اینکه بشناسی...بدون اینکه باهاشون قدم بزنی....میشن جزئی از زندگیت....دلت میخواد هر روز با صبح بخیر هایشان بیدار بشی... دلت میخواد شب رو با اونا بخیر کنی...تلخی زندگی رو دیگه حس نمیکنی...قدر این ‌آدمهارو بدونید ...

 • 1385 روز پيش
 • علی غلامی
 • 3,176 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی و زیبای آن سوی نداشتن هایت

دکلمه صوتی آن سوی نداشتن هایت با صدای فاطمه شفیع زاده و به قلم علی کیایک روزهایی هم هست....از وقتی چشم باز میکنیلبخند میزنی...حس‌ میکنی تمام خوبی ها در دلت جمع شده...دلت می خواهد بخوانی...برقصی....اصلا دیوانگی‌ کنی...دلت میخواهد همانجا زمان متوقف شود...می دانی کلی درد داری...می دانی کلی دلتنگی تو سینه ت جا گرفته...می دانی تمام غم های دنیا را هم تو داری...میخندی و شادی.می دانی ‌چرا؟!؟چون آنسوی نداشتن هایتدر عمق‌ فکر و دلت یک دوست داری...دوستی‌که می‌دانی....بدون ترس می ...

 • 1406 روز پيش
 • علی غلامی
 • 305 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی زیبای بدهکار

دکلمه صوتی بدهکار با صدای فاطمه شفیع زاده به قلم علی کیاتو بیا و فقط بمن یک جواب بده...چقدر جلوی این بغض لعنتی را بگیریم؟چقدر نقاب لبخند به صورت داشته باشموقتی همه این تنهایی ها نبودنت را به رخم‌ میکشند؟!!چقدر اشک های شبانه ام را زیر گونه پاک کنم و قانعشان کنم‌که تو نرفته ای!چقدر به همه بگوییم تو نرفته ای و هستی در تمام من..در دورترین نزدیک...در سینه ام ...در لابه لای نوشته هایم حاضری...بین خودمان باشد تو چقدر ...

 • 1406 روز پيش
 • علی غلامی
 • 617 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی و زیبای همیشه نصیحت کردن خوب نیست

دکلمه صوتی همیشه نصیحت کردن خوب نیست با اجرای فاطمه شفیع زاده و به قلم علی کیاکاش بدانیم همیشه نصیحت کردن خوب نیست...آدمها گاهی بجای نصیحت...به دو گوش بیشتر احتیاج دارند...به یک‌احوالپرسی ساده..به یک پیام بدون مناسبت...آدمها گاهی اصلا نصیحت نمی خواهند.شاید خودشان می دانند کارشان اشتباه استولی...دوست داشتن که درست یا غلط سرش نمی شود...می دانستند کارشان اشتباه بوده ....ولی بازهم‌ دوستش داشتند....لازم‌نیست نصیحتشان کنیم...آنها فقط یکی را می خواهند برایش بِگریَند...آدمها را از حرف زدن پشیمان نکنیم..دوست داشتن ...

دکلمه صوتی زیبای درهمین موقع

دکلمه صوتی درهمین موقع با اجرای رقیه رحیمی و به قلم علی کیا از من می شنوید وقتی ما شدید...اجازه ندهید قهرهایتان طولانی شود ..بعضی از قهرها برای لوس کردن هستندباید آنها را دریابید.بفهمید چرا بی دلیل قهر کرده....بفهمید چه میخواهد ...این جور قهرها را باید فهمید...باید همان جا دفنش کرد...باید بغلش کرد...گفت قهر نداریم...دلخوری بغلم کن...همه چیز از قهرهای ساده شروع می شود...وقتی ما شدید...میدانید دیر یا زود به خانه می آید..دیر یا زود از سرکار برمیگردددیگر نگران این نیستید ...

دکلمه صوتی بسیار شنیدنی کوچه پس کوچه های شهر

دکلمه صوتی بسیار شنیدنی کوچه پس کوچه های شهر از خیابان و کوچه پس ‌کوچه ها که رد می شوم..به آدمهای زیادی بر می خورم...همیشه آنهایی که راهشان را....از کوچه پس‌کوچه های شهر می اندازند...حس عجیبی بمن می دهند...پیش خودم‌ می گویم...نکند اینها همان هایی هستند...که بی دلیل رفته اند...بی دلیل ترک ‌کرده اند...همانهایی که اسمشان بی معرفت است....می ترسند چشمشان به چشم ‌کسی بیفتد که...هیچ‌ جوابی برای ترک ‌کردنشان ندارند بدهند...ولی بعد....فکر‌میکنم نکند اشتباه کرده باشم؟نکند اینها همان هایی هستند ...

دل نوشته ی یک عمر

دل نوشته ی یک عمرتو که در من تمام نمیشوییک عمر تورا ادامه میدهمتو به خیالترفته ای...#علی_کیا[caption id="attachment_14351" align="alignright" width="200"] دل نوشته ی یک عمر[/caption]

دل نوشته ی چه روز هایی

دل نوشته ی چه روز هاییچه روزهایی که بیهودهچتر برمیدارمبه امید اینکه می آیی...#علی_کیا[caption id="attachment_14348" align="alignright" width="200"] دل نوشته ی چه روز هایی[/caption]

دل نوشته ی چقدر این صبر کردن

دل نوشته ی چقدر این صبر کردنچقدر این صبرکردن سخت میشودوقتی قراراست.....به زودی بوس های مهمان شوی....#علی_کیا[caption id="attachment_14315" align="alignright" width="200"] دل نوشته ی چقدر این صبر کردن[/caption] 

دل نوشته ی انتظار

دل نوشته ی انتظارانتظار چه شیرین می شودوقتی می دانیپایانش آغوش توست...#علی_کیا [caption id="attachment_14306" align="alignright" width="200"] دل نوشته ی انتظار[/caption] 

دل نوشته ی چاره درد

دل نوشته ی چاره دردگــــــــــاهیتنهاسکوتچارهدرداست...#علی_کیا   

دلنوشته ی عاشق شدم

حواسم به دوست داشتنت گرم بوداصلا نفهمیدم کی عاشق شدم.#علی_کیا

دل نوشته ی می ترسم بیایی

رفتنت کاری بامن کرده کهمی ترسم،بیایی هم حالی برای خوب شدننمانده باشد#علی_کیا 

دل نوشته ی چقدر خوب است

دل نوشته ی چقدر خوب استچقدرخوب استکسی راداشته باشی کههرصبــــــــــح...برایش دوست داشتن دم کنی....علی کیا

دل نوشته ی دلت

دل نوشته ی دلتدلت که گیر باشد    از من بی تو می ترسیعلی کیا

دلنوشته ی دیگر دوستت دارم های هیچکس را باور ندارم

دلنوشته ی دیگر دوستت دارم های هیچکس را باور ندارمدیگردوستت دارم های هیچکس راباورندارم...اینجامردمانش یاد گرفته اندبرای اینکه نابودت کنند از دوستت دارم شروع می کنندعلی کیا 

دل نوشته ی دلم را به تو داده ام

دل نوشته ی دلم را به تو داده اممندلم رابه توداده امتمامش را زده ام به نامتانصاف نیستخانه خودتنگ کنی...علی کیا    

دل نوشته ی زانوهایم

دل نوشته ی زانوهایمچقدر زانوهایم رادوست دارم          هیچوقت آغوشم راتنهانگذاشتند                                   حتی درتنهاترین تنهایی ام                      علی کیا 

دل نوشته ی حالمان خوب می شود

دل نوشته ی حالمان خوب می شودچقدرحالمان خوب می شودکسی باشد،دوست داشتن رادرکنارماندنبلدباشد#علی_کیا[caption id="attachment_14121" align="alignright" width="206"] دل نوشته ی حالمان خوب می شود[/caption]

دل نوشته همه چیز در حال گذشتن

 دل نوشته همه چیز در حال گذشتنهمه چیز در حال گذشتن استثانیه ها،دقیقه هاروزها،ماه ها،شب ها و همه شان در حال گذرند....بجز غمت که هر لحظه با من است علی کیا# 

 • 1519 روز پيش
 • دلنوشته عاشقانه
 • 696 بازدید
 • یک نظر
دل نوشته یک روز دیگر از عمر

دل نوشته یک روز دیگر از عمریک روز دیگر از عمرم گذشت ...مبارکت باشد.یک روز دیگر دوستت داشتم...تمدیدش کرده امبرای فردا...کار هر روز یک دیووانه است...#علی کیا

دلنوشته صبح همان صبح است

دلنوشته صبح همان صبح استصبح همان صبح استولی مگر بی توبه خیر می‌شود؟#علی_کیا[caption id="attachment_13531" align="aligncenter" width="300"] دلنوشته صبح همان صبح است[/caption]

دلنوشته این روزها

دلنوشته این روزهااز من‌میشنوی زانوهایت‌را بغل کناینروزها پایش بیفتدهیچ‌کس دوستت دارم‌هایش را گردن نمیگیرد![caption id="attachment_13033" align="alignnone" width="300"] دلنوشته این روزها[/caption]علی کیا

دل نوشته عشق

دل نوشته عشق

دل نوشته عشقهیچ کسمثل یک عاشق بیچاره نیست...هم عشق میدهد ...هم همیشه‌ تنهاست.....علی[caption id="attachment_12889" align="alignnone" width="300"] دل نوشته عشق[/caption]کیا 

دل نوشته گیسوی پریشان

دل نوشته گیسوی پریشان‌ مــــــــــن فقطدو چشم دیدم و....کمی‌گیسوی پریشان ....همین هــــــــــا...دنیایم را زیرو رو کردند ....[caption id="attachment_12883" align="alignnone" width="294"] دل نوشته گیسوی پریشان[/caption]علی کیا

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • H.ahmadiشما مبینا اسلامی متولد 23 بهمن سال 1383 یا 1382 نیستی ؟ کسی به فامیلی احمدی میشن...
 • اوینخیلی رمان خوبی هست میشه فصل دومش رو هم بزارید...
 • مبینا_قنظر جالبی بود خوشمان آمد...
 • Taranehجلد دومش کجاست چرا نمیتونم دانلودش کنم...
 • مهدیسهر دو...
 • رها الهوازیهمن تا الان 9بار خوندمش...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.