رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی مخاطب خاصم

دکلمه صوتی مخاطب خاصم با صدای رقیه رحیمی و به قلم ندا سلیمیتنی را زیر قدم هایش له کردکه برای ترمیم احساسم چنگ برسینه ی زمین ساییدم؛گرد قدم هایش روی جاده مانده بود...از چنگ زدنم در آغوش مشتم آمد و به هوای دوباره احساسش دست مشت شده را بازنکردم.تا به یادگار بماند؛هوای سرد قدم هایش.یاخته ی یاخته ی احساسم درد کشید از غم های سردی که هرلحظه تنم را می لرزاند.نه به آن چنگی می شدبزنم ونه درگیر رویاهایم به ...

دکلمه صوتی بعد تو با اجرای رقیه رحیمی

دکلمه صوتی بعد تو با اجرای رقیه رحیمی و به قلم نداسلیمیقلم با واژه بشکستمدل از اسم تو برداشتمتب شعرم گرفت اما...به اغمای توبرگشتم.قلم بادرد انداختمکه کاغذسینه اش بشکافتتورا صدواژه هم کردمدل ازاشعار برداشتم.قلم با گریه می خواندمراهم درد آشناییستبه غیراز اوکسی هم هست؟که غم ازپرده بردارد.تورا اجبار به خواندن نیستمرااجبار به شعرهم نیستاگردل با توهم باشدمراشعرگفتنت کافیست....نوشته ی نداسلیمی دکلمه صوتی دختر قانون مند بی دل با صدای رقیه رحیمی و به قلم مرجان بهمنیاردکلمه صوتی ازعشق مگویید با صدای ...

دکلمه صوتی و عاشقانه رفیق

دکلمه صوتی زندگی با صدای رقیه رحیمی و به قلم علی قاضی نظام سرگیجه گرفتیمحالمان بد شدمنزوى شدیمآدم گریز شدیمازبس دیدیم این رابطه هاى بى سر و تهِ نامفهوم را!عاشقانه هایش که پیشکش،بماند براى خودتان!میماند رفاقتهاى منفعت طلبانه اى کهروز به روز رایج تر میشودجنسِ موافق و مخالف و فامیل هم نمیشناسدپاى نفع که بیاید وسط،برادر به برادر رحم نمیکند،چه برسد به رفیق!زمانى براى رفیق جانمان را میدادیم،حالا باید مواظب باشیم جیبمان را نزند!زمانى برادر و خواهر بودیم،حالا باید چهار چشمى ...

 • 1442 روز پيش
 • علی غلامی
 • 15,836 بازدید
 • 4 نظر
دکلمه صوتی زیبا و جدید ازعشق مگویید

دکلمه صوتی ازعشق مگویید با صدای رقیه رحیمی و به قلم زهراعیوضخانی(الهه ناز)از عشق مگوییدازعشق مگوییدمن خود زاده ی عشقمکه شبی بی خبر از عشق گذشتماز عشق مگوییدکه من از عشق برای عشق شبی درد کشان زجه زنان از خود گذشتمازعشق مگوییدکه من با دل خون با چشم اشکبارمیک عمر است که از دنیا گذشتمنویسنده:زهرا عیوضخانی"الهه ناز"  [caption id="attachment_16356" align="aligncenter" width="300"] دکلمه صوتی زیبا و جدید ازعشق مگویید[/caption] [playlist ids="16357"] دسترسی به کانال تلگرامی دکلمه های صوتی جهت دسترسی کلیک کنیدجهت دسترسی به ...

 • 1497 روز پيش
 • علی غلامی
 • 450 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی دختر قانون مند بی دل

دکلمه صوتی دختر قانون مند بی دل با صدای رقیه رحیمی و به قلم مرجان بهمنیاراولین بار که فهمیدم دوستش دارم دل و جانم آشوب شد!میترسیدم از دوست داشتنِ کسی که از قلبَش خبر نداشتممیترسیدم دوستَت دارم هایم تئوری‌های بی عمل شود..قانونِ زندگیم شده بود دهنِ دلم را بستن و من هم آدمِ قانون شکنی نبودم!یک بار نیمه شب از خواب بیدار شدم در جواب پیامِ ساده اش به سادگی گفتم:« دوسِت دارم»...تلفن را کنار گذاشتم و خوابیدم .. زمانِ ...

 • 1497 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,034 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی زیبای معجزه ی سرزده

دکلمه صوتی معجزه ی سرزده با صدای رقیه رحیمی و به قلم علی کیاآدمهایی هستن شبیه معجزه می مونن...مثل یه اتفاق سرزده وارد زندگیت میشن...مثل برنده شدن در یک‌قرعه کشی...که شانس برنده شدنت کمتر از یک درصده..شیرین..... دل چسب.....وقتی وارد زندگیت میشن انگار با خودشون آرامش میارن....بدون اینکه بشناسی...بدون اینکه باهاشون قدم بزنی....میشن جزئی از زندگیت....دلت میخواد هر روز با صبح بخیر هایشان بیدار بشی... دلت میخواد شب رو با اونا بخیر کنی...تلخی زندگی رو دیگه حس نمیکنی...قدر این ‌آدمهارو بدونید ...

 • 1497 روز پيش
 • علی غلامی
 • 3,735 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی زیبای حسرت عاشقی

دکلمه صوتی حسرت عاشقی با صدای رقیه رحیمی و به قلم زهراعیوضخانیچه دعایی از این قشنگ تر کهای کاش تو دل هیچکدوممون حسرت عشق نباشهبزرگترین و خطرناک ترین حسرت داشتن عشق واقعیههمون آدمی که با نگاهاش بهت میگه که هستو وقتی که میخنده خیالت راحته که اومده تا همیشههمین که نفس هاتون تو رقص باد بهم میرسه قلبت آروم میشههمون موقعه که بوی عطر همیشگیش مشامتو نوازش میکنهو از ته دل بوی عشقت و نفس میکشیدرست همین ثانیه ها خوده ...

 • 1497 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,194 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی و زیبای سراچه ی خیال

دکلمه صوتی سراچه ی خیال با اجرای رقیه رحیمی و به قلم رقیه رحیمی#سراچه ی_خیالبهت گفتم :دوست دارمبهم گفتی:من بیشترگفتم:نه من بیشتردعوا می کردیم سر اینکه کدوممون همدیگه رو بیشتردوست داریم یادته؟ولی حالا من ماندم ودوست داشتن غریبیکه عجیب در دلم گیر کرده استباخودم فکر می کنمکه ازچه زمان دوست داشتنت کم شدومن را با دوست داشتن زیادی که در ذهنم و قلبم کاشتی.تنها گذاشتی.و رفتی.واین من بودکه ماندم و با زمین و زمان درگیر شدمقبل از تو دوستت دارم ...

 • 1544 روز پيش
 • علی غلامی
 • 489 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی زیبای موسیقی

دکلمه صوتی موسیقی با اجرای رقیه رحیمی و به قلم شیما ماهانیگاهی یک موسیقی دلت را قلقلک میدهد برای بیرون کشیدنِ خود از خودتبی خودت میکندسرت درد میگیرد برای نوشتنحالت عوض میشودانگار دلت زبان ندارد گوش هایت کر استنه مینویسی و نه ..و نه میشنویباید که موسیقی دلت را بنوازیباید بخوانیش تا بخوانیشدل است دیگروقتی بگیرد با هر موسیقی ترک هایش پر میشود#شیما_ماهانی [caption id="attachment_15437" align="aligncenter" width="300"] دکلمه صوتی زیبای موسیقی[/caption]   [playlist images="false" ids="15438"] دسترسی به کانال تلگرامی دکلمه های صوتی جهت دسترسی کلیک ...

دکلمه صوتی و زیبای مرگ تدریجی

دکلمه صوتی مرگ تدریجی با اجرای و قلم رقیه رحیمی#مرگ_تدریجیدوست داشتن یک طرفهچه جمله ی قشنگیستمیدونی دوست داشتن کسی کهدوست نداره مثل چی می مونه؟مثل یک مرگ تدریجی می مونه.که آروم آروم میخواد روحت رو از تن ات ،جدا کنه.ولی اینقدر لذت بخشه،که تو بازم،حاضری دوستش داشته باشی و درد بکشی.حاضری همه چیزت رو بدی اما بازم اون رو دوستش داشته باشی.بااینکه میدونی یه نیم نگاهمبهت نمی ندازه.ولی برات شیرینه وبهش وفاداریدوست داشتن کسی که دوست نداره. مثل یه چک ...

دکلمه صوتی زیبای درهمین موقع

دکلمه صوتی درهمین موقع با اجرای رقیه رحیمی و به قلم علی کیا از من می شنوید وقتی ما شدید...اجازه ندهید قهرهایتان طولانی شود ..بعضی از قهرها برای لوس کردن هستندباید آنها را دریابید.بفهمید چرا بی دلیل قهر کرده....بفهمید چه میخواهد ...این جور قهرها را باید فهمید...باید همان جا دفنش کرد...باید بغلش کرد...گفت قهر نداریم...دلخوری بغلم کن...همه چیز از قهرهای ساده شروع می شود...وقتی ما شدید...میدانید دیر یا زود به خانه می آید..دیر یا زود از سرکار برمیگردددیگر نگران این نیستید ...

دکلمه صوتی پاییر | با صدای رقیه رحیمی

دکلمه صوتی پاییر | با صدای رقیه رحیمیمی‌آید...تمام شهر را بهم می‌ریزددر شهر هاخیابان هاکوچه هاقدم می گذارد...سطل رنگ را به دست باد ها می‌دهد و خرمن موهای درختان را رنگ می‌کند.مهمان یک سالهاند‌ک اندک مسیرش را جدا می‌کند؛دل زده می‌شود...خسته می‌شود...دلش رفتن را می‌خواهد و می‌رود...و درخت... درخت بیمار می شود،گویی سرطان به جانش افتاد و تمامی موهایش را از ریشه جدا کرده...جوانه زدن مهمان جدید فرصت می خواهد...فرصت از زیاد بردن معشوق سابق!ادمیزاد هم همین است جانِ دلم...آنگاه ...

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.