رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی مداد بی زبان

دکلمه صوتی مداد بی زباندرد دندان بهتر از نیش زبان مردمان استزخم تنهایی وجودش بهتر از درمان آن استدرد بی جفتی دلیل مرگ هر گونه قناریستوگرنه گوشه ی زندان او پر آب و دان استگرچه می بینم جمال ماه زیبا را ز پاییندست من کوتاه و دردم قامت این نردبان استکرده صورت را مچاله روزگار سخت و نامردقدیمی شد دگر عکسم که در دستت جوان استکم کم ایمانم بوَد در معرض یک مرگ آنیکو کجا رفت آن خدایی که پناه ...

دکلمه صوتی سفره ی خالی

دکلمه صوتی سفره ی خالییاد دارم در غروبی سرد سرد،می گذشت از کوچه ما دوره گرد،داد می زد: "کهنه قالی می خرم،دست دوم، جنس عالی می خرم،کوزه و ظرف سفالی می خرم،گر نداری، شیشه خالی می خرم"،اشک در چشمان بابا حلقه بست،عاقبت آهی کشید، بغض اش شکست،اول ماه است و نان در سفره نیست،ای خدا شکرت، ولی این زندگی است!سوختم، دیدم که بابا پیر بود،بدتر از او، خواهرم دلگیر بود،بوی نان تازه هوش اش برده بود،اتفاقا مادرم هم، روزه بود،صورت ...

دکلمه صوتی جمعه ی دلتنگی

دکلمه صوتی جمعه ی دلتنگیشده آیا که دلت تنگ شود؟بین تو با تلفن جنگ شود؟تلفن را تو بگیری محکمالتماست بهر یک زنگ شود؟دور خانه تو بگردی دائمآنقدر ره که دو پا لنگ شود؟صفحه را هی بزنی باز کنیروی اسمش صفحه‌ات هنگ شود؟به خودت قول بدهی می آیدعقل بی چاره کمی رنگ شود؟عصر جمعه شود و باز هنوزعرصه بر این دل تنگ ،تنگ شود؟آخر کار که رسد تاریکیتو بفهمی که دلش سنگ شود؟دکلمه صوتی پاورقیدکلمه صوتی فقط بریدکلمه صوتی دلتنگیدکلمه صوتی ...

دکلمه صوتی میز های کافه

دکلمه صوتی میز های کافهتا بحال به ظرفیت میزهای کافه فکر کرده اید...؟که چه دل پُری دارند..؟که شاهد تمام اسرار ما میباشند...که همه ی ما آدمها،دورانی را در کافه ها زندگی کردیم...که سرمان را روی میز گذاشتیم و اشک ریختیم...که لرزش دست تک تکمان را حس کرده...که شاهد چه دروغهایی که نبوده...که چه خیانتهایی را از نزدیک لمس کرده و تکان نخورده...که چه قول و قرارهایی را که نشنیده...که پای تمام خوشی ها و غم هامان صبوری کرده...میزهای کافه ها،از ...

 • 985 روز پيش
 • علی غلامی
 • 649 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی چه زیبا میشد این دنیا

دکلمه صوتی چه زیبا میشد این دنیاچه زیبا میشد این دنیااگر شاه و گدا کم بوداگر بر زخم هر قلبیهمان اندازه مرهم بودچه زیبا میشد این دنیااگر دستی بگیرد دستاگر قدری محبت را..به ناف زندگانی بستچه زیبا میشد این دنیاکمی هم با وفا باشیمنباشد روزگاری که...نمک بر زخم هم پاشیمچه زیبا میشد این دنیانیاید اشک محرومیزمین و آسمان لرزدز آه و درد مظلومیچه زیبا میشد این دنیاشود کینه ز دلها گماگر بشکستن پیماننگردد عادت مردمچه زیبا میشد این دنیابا صدای ...

دکلمه صوتی دگرگونی

دکلمه صوتی دگرگونی

دکلمه صوتی دگرگونیمیگن جدیدا اخلاقم بد شدهحرفام تیکه داره و تلخ حرف میزنم اخلاقم بد بوده داغون تر شده اره عزیزم قبول دارم ولی کسی اجبارت نکرده رفیقم باشی فامیلم باشی دوستم باشی من همینم بدتر میشم اما بهتر نه خوبی کردم بدی دیدم خب منم تا یه حدی تحمل دارم خیلیا این چند وقت خودشونو خوب بهم نشون دادند حتی اونایی که با هیچ کس عوضشون نمیکردم اما دیگه هیچ کس برام مهم نیست تک باشم بهتره نه نارو ...

 • 987 روز پيش
 • علی غلامی
 • 720 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی خیابان‌های شنبه صبح

دکلمه صوتی خیابان‌های شنبه صبحخیابان‌های شنبه صبح؛تا زمانی‌ که آدم‌ها را به هم نرسانندغمگین‌ترین خیابان‌های دنیا هستند؛غمگین تر از آن، صندلی‌های خالی‌ کافه ها،خلوتِ کوچه ها،آن نیمکت‌های فراموش شده،و یک درختتنها یک درختکه هیچکس زیر سایه‌اش منتظر نیست !چرا، چرا، چرابه فکرش نمیرسدیکی‌ از این آخر هفته‌ها برسد؟؟تا شنبه ها تنها نمانند •••#نیکی_فیروزکوهی🎧|با صدای یاسمن باقرپوردانلود رمان جدید عاشقانه نا آرامدکلمه صوتی آهای آدمهادکلمه صوتی من دیوونه رو باش کهدکلمه صوتی دردانه های سفید آسماندکلمه صوتی به دنبال زندگی گشتن

 • 1012 روز پيش
 • علی غلامی
 • 962 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی برنده همیشه تنهاست

دکلمه صوتی برنده همیشه تنهاستدلگیر نباش از تنهایی ات؛ وقتی که داری قله آرزوهای خودت را فتح می کنی. دلگیر نباش از این که هرچه بالاتر می روی و از زمین و تکرارها، فاصله می گیری؛ دوستانت کمتر می‌شوند، درست شبیه به عقابی که هرچه بیشتر اوج می گیرد و به ارتفاعاتِ دست نخورده می رسد، تنهاتر می شود ... دلگیر نباش، که این خاصیتِ پرواز است. مسیرت را ادامه بده و فراموش نکن که "برنده ؛ همیشه تنهاست" ...با ...

 • 1014 روز پيش
 • علی غلامی
 • 981 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی حقیقت دارد تو را دوست دارم

دکلمه صوتی حقیقت دارد تو را دوست دارمحقیقت دارد تو را دوست دارم ...در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی من عبور کنم ... سلام کنم...لبخند تو را در باران می‌خواستم ...می‌خواهم تمام لغاتی را که می دانم برای تو به دریا بریزم .... دوباره متولد شوم و دنیا را ببینم ..رنگ کاج را ندانم ، نامم را فراموش کنمدوباره در آینه نگاه کنمندانم پیراهن دارمکلمات دیروز راامروز نگویمخانه را برای تو آماده کنم ...برای تو یک ...

 • 1014 روز پيش
 • علی غلامی
 • 2,829 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی چمدان عاشقی

دکلمه صوتی چمدان عاشقیحقیقت دارد تو را دوست دارم ...در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی من عبور کنم ... سلام کنم...لبخند تو را در باران می‌خواستم ...می‌خواهم تمام لغاتی را که می دانم برای تو به دریا بریزم .... دوباره متولد شوم و دنیا را ببینم ..رنگ کاج را ندانم ، نامم را فراموش کنمدوباره در آینه نگاه کنمندانم پیراهن دارمکلمات دیروز راامروز نگویمخانه را برای تو آماده کنم ...برای تو یک چمدان بخرم ...تو معنی ...

دکلمه صوتی پدر

دکلمه صوتی پدردکلمه صوتی پدرپدر که باشی سردت می شود ولی کت بر شانه فرزند می اندازی.چهره ات خشن می شود و دلت دریایی، آرام نمی گیری تا تکه نانی بیاوری.🍃پدر که باشی، می خواهی ولی نمی شود، نمی شود که نمی شود.در بلندایی از این شهرت مشت نشدن ها بر زمین می کوبی🍃پدر که باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی .هر روز خم تر از دیروز، مقابل آینه تمرین محکم ایستادن می کنی.🍃پدر که باشی حساس می شوی ...

دکلمه صوتی بوی کهنگی

دکلمه صوتی بوی کهنگیحق امدنی نداشتکسی در خلوتمترجیح میدهم خلوتم را بوے کهنگی وغبارتنهایی بپوشاندتااینکه عطر کسی سرخوشم کند...جای تو برای توستنه هرتازه واردی...همیشه سکوت کردیوسکوتت تلخ ترین فریادی بود که در من خاموش،میشد...نماندیولی ازهمه کس خواستنی تر گیراتر ودوستداشتنی تر بودی،،دوربودیامانزدیکترینمچون سایه ای به دیوارچسبیده به تمام جانم....#شاهرخ صفرنژادبا صدای یاسمن باقرپور 

دکلمه صوتی چای سرد

دکلمه صوتی چای سردلحظه‌هایی هستندکه هستیمچه تنهاچه در جمعاما با خودمان نیستیم!انگار روحمان می‌رود،همان‌جا که می‌خواهدبی‌صدا بی‌هیاهوهمان لحظه‌هایی کهشنیدیم و نفهمیدیمخواندیم و نفهمیدیمدیدیم و نفهمیدیمهوا روشن شدتاریک شدچای سرد شدیک لحظه سکوتبرای لحظه‌هایی کهبا خودمان نیستیم👤 #پابلو_نرودایاسمن باقرپور 

دکلمه صوتی کاشانه ام را گم کرده ام

دکلمه صوتی کاشانه ام را گم کرده ام به قلم مولانا و با صدای  یاسمن باقرپورای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده امدر کنج ویران مانده ام خمخانه را گم کرده امهم در پی بالاعیان هم در اسیر خاکیانهم در پی همخانه ام هم خانه را گم کرده اماهم چو بر افلاک شد اشکم روان برخاک شداخر از اینجا نیستم کاشانه را گم کرده امدر قالب این خاکیان عمری است سرگردان شدمچون جان اسیر حبس شد جانانه را گم ...

دکلمه صوتی اصفهان

دکلمه صوتی اصفهان به قلم مسعود_ایمانی_صورت و با اجرای یاسمن باقرپوراصفهان نصف جهانش،لب خندان شماستنصفه ی دیگرآن جلوه چشمان شماستطعنه میزد به جهان،نقش جهاناز هنرشغافل ازآنکه پری زادهِ میدان شماسترود زاینده که بر سی وسه پل می نازدعشوه اش ازاثر گرمیِ دستان شماستعالی قاپو که شده شهره به شطرنج فلکشاه وسرباز و وزیرش همه دربان شماستهفت دروازه سپاهان زهنرداردو لیکشهد آوازه ی او ازشکرستان شماستآن عمارت که چهل شاهدِ ایوان داردآب وآیینه اش ازچهرهِ رخشان شماستصورتا گوش به سازِ دل ...

دکلمه صوتی کمی مثبت باشیم

دکلمه صوتی کمی مثبت باشیم با اجرای یاسمن باقرپور🌅ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن !!در هر کار و درهر حال!!.👈🏻تفریح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشامیدن، عشق ورزی، حرف زدن، سکوت و تفکر، رابطه، نیایش و....👈🏻زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده!!🌅مابه اشتباه اینگونه میاندیشیم:👈🏻درسم تمام شود راحت میشوم!!👈🏻غذایم را بپزم راحت میشوم!!👈🏻اتاقم را تمیز کنم راحت میشوم!!👈🏻بالاخره رسیدم!!.... چقدرراحت شدم!!👈🏻اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت میشوم!!🌅تمام شود که چه شود!!؟👈🏻مادامی که زنده ...

دکلمه صوتی خدایا فقط امروز

دکلمه صوتی خدایا فقط امروز با اجرای یاسمن باقرپورخدایا امروز به فرشتگانت بسپار که دعاهای نیازمندان درگاهت را اجابت کنند و بگوش تو برساننددعاهای کسانیکه جز تو با کسی راز و نیاز نمیکنندخدایا ! مستجاب کن دعای بیمارانی را که حال خوشی ندارندخدایا ! مستجاب کن دعای کسانی را که دچار مشکلات زندگیشان هستندخدایا ! گوش به حرفهای کسانی بده که این روز و شبها دست نیاز به سمت تو دراز کرده اند نیازشان را بی نیاز کنخدایا! حال دل ...

دکلمه صوتی بانو

دکلمه صوتی بانو

دکلمه صوتی بانو با اجرای یاسمن باقرپوربانو ...عشق تو نه بازیچه استنه برگی کهدر دقایق دلتنگی مرا به خود سرگرم کندبانو عشق توخرقه ای نیست که آن رادر ایستگاه های میانه ی سفربر تن کنممن ناچارم به عشق توتا دریابم که انسانمنه یک سنگ ...بانوبا صدای یاسمن باقرپوربه قلم اقای نزار قبانی 

دکلمه صوتی نامه ای از خدا

دکلمه صوتی نامه از خدا با اجرای یاسمن باقرپورعالم ز برایت افریدم گله کردیاز روح خودم درتو دمیدم گله کردیگفتم که ملاعک همه سرباز تو باشندصد ناز بکردی و خریدم گله کردیجان و دل و فطرتی فراتر ز تصوراز هر چه که نعمت به تو دادم گله کردیگفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشمبر بخشش بی منت من هم گله کردیبا این که گنه کاری و فسق تو عیان استخواهان تو هم تویی که از من گله کردیهرروز ...

دکلمه صوتی باید بروم

دکلمه صوتی باید بروم با اجرای یاسمن باقرپور وبه قلم سونیا نوریباید بروم این من و این هم چمدانمای کاش یکی بود که میگفت بمانمدر طالعم انگار جز اواره شدن نیستهر روز کسی میدهد از دور نشانیمن روح جدا مانده از اندیشه ی دریامعمریست که با بیخبری در جریانمان قدر جدا مانده ام از خویشتن خویشباید به خودم یک خبر از خود برسانماین لب که فرو بسته ام از روی رضا نیستکم خورده بگیرید که قفل است زبانمباید برومبا صدای ...

دکلمه صوتی و زیبای پدرم به مناسبت روز پدر

دکلمه صوتی و زیبای پدرم به مناسبت روز پدر با اجرای یاسمن باقرپورفرقی نمیکند چطور بودنشدور یا نزدیک بودنش پیر یا جوان بودنش خندان یا اخمو بودنشهمین که هست دلگرمی من را کافیستصدای گام های پدر به من ارامش میدهدحتی زمانی که با صدای عصایش همخوانی میکنندظاهرش جدیست اما دلی دارد که مهربانی اش به وسعت یک اقیانوس استبد قول نیست اما گرفتار است با او راه بیاخسته که باشد تنهایش بگذارتودار است اما صبر کن خودش بعد حرف هایش ...

دکلمه صوتی پدرم قهرمانم

دکلمه صوتی پدرم قهرمانم به قلم حسین حائریان و با اجرای یاسمن باقر پور🌸او قهرمان زندگی من است...حتی اگر هیچ مدالی بر گردنش نباشد...حتی اگر هیچ‌کس از قهرمانی‌اش باخبر نشود... قهرمانی که هیچ‌وقت خسته نمی‌شود...قهرمانی که می‌بازد تا من برنده شوم...🌸او قهرمان زندگی من است...قهرمانی که بودنش روز و ماه و سال نمی‌شناسد...قهرمانی که در سخت‌ترین روزهای زندگی کنارم می‌ماند و هرگز پشتم را خالی نمی‌کند...حتی اگر تمام دنیا روبه‌رویم باشند؛ایمان دارم که او کنارم می‌ماند....🌸او قهرمان زندگی من است...قهرمانی ...

دکلمه صوتی زیبای درد ودل با خدا

دکلمه صوتی درد ودل با خدا با صدای یاسمن باقرپور و به قلم یاسمن باقرپورخدا جونم دو دقیقه وقت داری؟؟؟؟؟میخوام باهات یکمی درد و دل کنم اخه راستش میدونی چیه به جز تو هیچ کس دیگه ای را ندارمخدایاااااااااا آدم های اطرافم را دیگه نمیشناسم یه روزی دوست و روز دیگه دشمنندنمیدونم به کدومشون اعتماد کنم و به کدوم پشت کنم کمکم میکنی؟؟؟؟؟!!!!!! "راستش توی این دنیای بزرگت هیچ کسی را ندارم. میدونی چرا؟؟؟؟؟چون هیچ کسی خودش نیست، همه یک ...

 • 1467 روز پيش
 • علی غلامی
 • 14,345 بازدید
 • 6 نظر
دکلمه صوتی تقدیر اجباری

دکلمه صوتی تقدیر اجباری با صدای یاسمن باقرپور  و به قلم آزاده راجیاین حجم دلتنگیحق ما نبوددرست زمانی که خورشید راه را نشانمان میدادو بی تردید وبه سایه هایمان قسم میخورددلگیر میشوماز هرآنچه که معنای دومی داردمثل پایانکه به ناممان ثبت شدو ما شدن رادر نطفه خشکانددلگیر میشوماز هرآنچه که بوی تو را میدهداز تمام روزهایی که به بازیمان گرفتاز تمام روزهایی که سهم ما نبودمگر عمرمان چقدر کشش داردبه وسعت این همه تنهاییمگر میشود در کنار توتنها بودن را ...

دکلمه صوتی این میزهای خالی

دکلمه صوتی این میزهای خالی با صدای یاسمن باقرپور و به قلم سید علی صالحیاین صندلی‌های خیسدر ایوانِ چوبیِ این قهوه‌خانه هنوزخوابِ مسافرانی خسته از یک راه دور می‌بینند.نگاهشان می‌کنمدست بر خاموشیِ خوابشان می‌کشم.این صندلی خیسِ رو به غروبروزی سرشاخه‌ی بلندِ بیدی بوده‌ستو آن میزِ رنگ‌ورو رفته‌ی بی‌رویالاشه‌ی پیرِ صنوبری ... پایینِ پونه‌زار.بینِ راه شمالیمبرای رسیدن به "رویان"باید اول از "آمل" گذشت،وقت بسیار استمی‌روم روی صخره‌ی روبه‌رو می‌نشینمهمین صخره که روزیکلاله‌ی کوهی بوده‌ست.انگار بوی نیِ شکسته می‌آیداینجا فهمِ علفجورِ دیگری ...

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
 • علی غلامیسلام اسم رمان رو بهم اس ام اس کنین لینکشو بفرستم 09024084858...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.