رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دانلود رمان شکسته بال

دانلود رمان شکسته بال

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮادی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﭘﯿﺪاﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ راﻓﺮﺳﺦ ﻫﺎازﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﻓﺮادﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪوﺟﻠﺪﺑﺪی ﻫﺎﯾﻤﺎن را از وﺟﻮدﻣﺎن ﺟﺪاﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮﻋﮑﺲ،اﻓﺮادی ﭘﯿﺪاﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎراﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؛
اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ( رﻣﺎن#ﺷﮑﺴﺘﻪ_ﺑﺎل#ﻗﺴﻤﺖ_ﯾﮏ

قسمتی از رمان

ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ درﺣﺎل ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺷﺎل ﺳﺮﻣﻪ ای رﻧﮕﻢ ﺑﻮدم اﻣﺮوز ﺑﺎدوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ام ﻗﺮار دارم دوﺳﺖ دوران راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ام ﺷﻤﺎره اش را اﺗﻔﺎﻗﯽ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎداﺷﺖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﭘﯿﺪاﮐﺮدم ﯾﺎدش اﻓﺘﺎدم وﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻗﺮارﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ واﺳﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن وﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﭙﺮدازم اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ وﺑﺎﯾﺪ ازﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﯽ دوﻫﻔﺘﻪ ای را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﭙﺮدازم ﺗﺎﺧﺴﺘﮕﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ازﺗﻨﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯿﮑﻨﻢ.

دانلود رایگان
دانلود رمان بغض تنهایی اندروید،pdf،ایفون

ﺻﺪای ﭘﺪرم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ:ﭘﺮواﻧﻪ دﺧﺘﺮم آﻣﺎده ای؟ﻣﮕﻪ
ﻧﻤﯿﺨﻮای ﺑﺮی دوﺳﺘﺖ رو ﺑﺒﯿﻨﯽ؟
_آﻣﺎده ام ﺑﺎﺑﺎﺟﻮن ﺑﺮﯾﻢ. ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻓﻪ ای ﮐﻪ راﺣﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪم وازﭘﺪرم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ:ﻫﺮوﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم
ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮم ﺑﯿﺎی دﻧﺒﺎﻟﻢ. وارد ﮐﺎﻓﻪ ﺷﺪم و ﺑﻮی ﻗﻬﻮه ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺸﺎﻣﻢ را ﻧﻮازش ﮐﺮد،ﻓﻀﺎی ﻟﻮﮐﺲ وزﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ راﺣﻠﻪ اﻓﺘﺎد دﯾﺪم از دور
دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺮای در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﻢ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ رﻓﺘﻢ و او را درآﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ وﺑﻌﺪ از اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ
ﮔﺮﻣﯽ ﺳﺮﻣﯿﺰی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

 • اشتراک گذاری
مشخصات کتاب
 • ژانر: عاشقانه
 • نویسنده: نرگس برزن
 • تعداد صفحات: 185
 • 966 روز پيش
 • علی غلامی
 • 15,367 بازدید
 • 2 نظر
https://www.romankade.com/?p=25118
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این محصول
 • فاطمه
  جمعه 19 شهریور 1400 | 15:30

  واقعا عالی بود ممنونم خسته نباشید لحظات عالی رو در کنار کتاب شما تجربه کردم

 • ساناز
  شنبه 14 تیر 1399 | 20:57

  من که هنوز این رمان رو نخوندم،،خدا کنه خوب باشه

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • غریبهکاش میمردم و هیچوقت نمیرفتم......
 • غریبهدلم تنگه برات زندگی...:)...
 • علی غلامیسلام برای دریافت رمان اسمشو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • علی غلامیسلام برای دریافت رمان اسمشو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • علی غلامیسلام برای دریافت رمان اسمشو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • علی غلامیسلام برای دریافت رمان اسمشو برام اس ام اس کنین 09024084858...
اعتبار سنجی سایت
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.