دکلمه صوتی من عشق میخواستم

دکلمه صوتی من عشق میخواستم

مــــن ڪــه حــــرفــــی نــــدارمــ،بــــرو!اگــــربــــعــــد ایــــنــــهمــــه جــــان ڪــنــــدنــ،
هنــــوزدر دلــــت تــــعــــلــــقــــی بــــه مــــن نــــداریــ،مــــانــــدنــــتــبــــه چــــه ڪــارم مــــی آیــــد؟مــــنــ” عــــشــــق ” مــــی خــــواســــتــــمــ،نــــهیــــڪــی ڪــه هر زمــــان دلــــش خــــواســــت بــــاشــــد و هر زمــــان عــــشــــقــــش

ڪــشــــیــــد،نــــبــــاشــــد!نــــهیــــڪــی ڪــه مــــعــــمــــولــــی دنــــیــــایــــش بــــاشــــمــ!مــــنــآدم رابــــطــــه های بــــی ســــر و تــــه نــــیــــســــتــــم چــــون از ســــر اســــتــــیــــضــــال و تــــنــــهایــــیــ،تــــورا نــــخــــواســــتــــم

مــــیــــفــــهمــــیــ؟حــــتــــیــنــــخــــواســــتــــم مــــطــــمــــئن شــــوم انــــدازه مــــن عــــاشــــقــــی امــــا دیــــگــــر ڪــافــــیــــســــتــ!مــــرگــیــــڪــبــــار و شــــیــــون هم یــــڪــبــــار!راهرا بــــرایــــت بــــاز مــــیــــڪــنــــمــــ؛ یــــا مــــیــــمــــانــــی و ثــــابــــت مــــیــــڪــنــــی بــــی گــــدار

 • توجه:

  این رمان اختصاصی سایت رمانکده میباشد و کپی برداری از این اثر چه با ذکر و چه بدون ذکر منبع حرام می باشد .

 • منبع: www.Romankade.com

نظرتون راجب این رمان چی بود؟

یک دیدگاه

 1. ناشناس گفت:

  خیلی یکنواخت میخوانید

...بیشتر

رمانکده را در رسانه ها دنبال کنید...

 • telegram
 • google
 • facebook
 • instagram
خبرنامه

جهت دریافت آخرین مطالب منتشر شده ایمیل خود را وارد نمایید.